Fins i tot una pedra pot tenir personalitat… anem per feina?

  • Serveis
  • Packaging
  • Identitat
  • Direcció d'art
  • Editorial
  • Il·lustració

Màrmola Mans és un estudi creatiu fundat per Maggie Adrover el 2016 a Felanitx, Mallorca.

Skip to content